MİSYON, VİZYON, ABET

MİSYON

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında, uluslararası düzeyde rekabet edebilen, toplumun sorunlarına yaratıcı çözümler üretebilen, evrensel değerlere duyarlı ve meslek ahlakını özümsemiş mühendislerin yetişmesi için eğitim vermek ve bu alanlarda, ulusal ve uluslararası toplumun ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojileri üretmek ve yaymak.

VİZYON

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında, evrensel bilimin ve çağdaş eğitimin kültür ve değerlerini temel alan ulusal ve uluslararası düzeyde önder bir yükseköğretim kurumu ve geleceğin şekillendirilmesinde temel oluşturabilecek bilgi ve teknolojiyi üreten bir araştırma ve eğitim merkezi olmak.

 1. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında uluslararası düzeydeki mühendislik problemlerini tanımlayabilen, bunlara analitik düşünerek çözüm bulabilen,
 2. Evrensel etik ve mesleki etik konularında sorumluk taşıyan, çevre sorunlarına duyarlı,
 3. Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilen ve bunlara katkıda bulunabilen,
 4. Etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen ve takım çalışmasına yatkın mezunlar yetiştirmek.
 1. Matematik, Temel Bilim ve Mühendislik bilgilerini Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği alanında uygulama becerisi
 2. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında deney tasarlama, yürütme ve sonuçları yorumlama becerisi
 3. Amaca yönelik sistem, sistem bileşenleri ve süreçlerini, ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık, üretilebilme ve sürdürülebilme gibi gerçek kısıtlar altında tasarlayabilme becerisi
 4. Çok disiplinli konularda çalışma yetisi
 5. Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği alanında problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi
 6. Mesleki ve etik sorumlulukların doğru algılanması
 7. Etkin iletişim kurma becerisi
 8. Mühendislik uygulamalarının toplumsal, küresel, ekonomik ve çevresel düzeyde etkilerinin doğru algılanması
 9. Yaşam boyu öğrenme ve alanındaki gelişmeleri izleyebilme becerisi
 10. Güncel sorunlar konusunda bilinç
 11. Modern mühendislik araç, yöntem ve yetilerini mühendislik uygulamalarında kullanabilme becerisi
 12. Kalite bilinci
 13. Bireysel ve takım içinde çalışma becerisi

EHBE + EHB Programları Yıllık Kayıtlar ve Mezun Sayıları

Kayıt Sayısı Mezun Sayısı
Akademik
Yıl
EHBE EHB Toplam Mezuniyet Yılı Mezun Sayısı
2010-2011 39 134 173 -- --
2011-2012 37 139 176 -- --
2012-2013 44 132 176 2013 2
2013-2014 3 169 172 2014 19
2014-2015 -- 172 172 2015 101
2015-2016 55 155 210 2016 158
2016-2017 80 141 221 2017 (kış) 34