Elektronik Mühendisliği Lisans Programı


 
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Elektronik mühendisliği, elektronik elemanların fiziği, üretim teknolojisi, elektronik düzen ve sistemlerin çalışma ilkeleri ve tasarımıyla uğraşan bir meslek dalıdır. Bu meslek dalının uygulama alanlarından en önemlileri; tümdevreler, bilgi-işlem sistemleri, biyomedikal enstrümantasyon, endüstriyel süreçlerin elektronik kontrolü, mikroişlemci temelli uygulamalar ve haberleşmedir.

Yukarıda sözü edilen çalışma ve uygulama alanlarında çalışacak bir elektronik mühendisinin, hızla gelişen elektronik endüstrisi ve teknolojisinin yeniliklerine ayak uyduracak bir bilgi birikimi ve bilimsel formasyona sahip olması gerekmektedir. Bu taslak program, böyle bir elektronik mühendisini yetiştirecek bir eğitim planı öngörülerek hazırlanmıştır.

Devreler, elektrik ve elektronik sistemlerin temel yapı bloklarıdır. Sayısal ve analog devreler tümdevre şekline getirilerek mikroelektronik kırmıklara dönüştürülür. Tümdevre teknolojilerindeki hızlı gelişmeler tüm elektronik sistemlere yansıyarak, her çeşit bilgisayar, yüksek performanslı medikal cihazlar, kumanda, kontrol ve haberleşme sistemlerinde bu devrelerin, çok büyük ölçeklerde kullanılmasına neden olmuştur. Çeşitli devrelerin imalat prosesleri ile teori ve tasarımları, alt sistem tasarımları elektronik mühendisliğinin temel konuları arasına girmiştir. Analog ve sayısal tümdevrelerin yapımı, tasarımı, VLSI sistemlerinin bilgisayar destekli tasarımı büyük önem kazanmıştır.

Elektronik elemanlarla sağlanan güç üretimi, deteksiyon, transmisyon kuvvetlendirme ve işaret işleme gibi elektrik elektronik mühendisliğinin temel konularındaki fonksiyonları programda önemle ele alınmaktadır. Bu elemanların teorisi, tasarımları ve integrasyonu elektronik mühendislerinin çalışma alanının çok önemli bir kısmını oluşturur. Yarıiletken düzenler, eleman prosesleri, yarıiletken elektroniği ve bilgisayar destekli tasarım böyle bir programda bulunması gereken temel ders konularıdır. Programda ayrıca bilgisayar, kontrol ve haberleşme mühendisliği kökenli konulara gerektiği kadar yer verilerek, bir elektronik mühendisi için gereken temel kavramların öğretilmesi amaçlanmıştır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler "Elektronik Mühendisi" ünvanını alırlar. ALCATEL, TELETAŞ, BEKO, SIEMENS, NETAŞ, ASELSAN gibi büyük firmalar yanında elektronik sistemlerin tasarımı, üretimi ve bakımı ile uğraşan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında, bilgisayar sektöründe çalışabilirler.

  ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

  1. YarıyılDersUygulama
  Matematik I (Türk+İng)42
  Fizik I32
  Lineer Cebir30
  Genel Kimya32
  İngilizce I30
  Türkçe I20
  Elektronik Mühendisliğine Giriş10
  2. Yarıyıl
  Matematik II (Tür+İng)42
  Fizik II32
  Olasılık ve İstatistik30
  Malzeme30
  Int. to Comp. and Information Sys.12
  İngilizce II30
  Türkçe II20
  3. Yarıyıl
  Diferansiyel Denklemler40
  Elektrik Devre Temelleri30
  Intr. To Scientific and Eng. Comp.30
  İngilizce III30
  Seçime Bağlı Ders (TB)30
  Seçime Bağlı Ders (İTB)30
  4. Yarıyıl
  Elektronik Elemanları (Türk+İng.)30
  Devre ve Sistem Analizi40
  İşaret İşleme30
  Elektromagnetik Alanlara Giriş30
  Seçime Bağlı Ders (TB)30
  5. Yarıyıl
  Analog Elektronik Devreleri40
  Sayısal Sistemlere Giriş 30
  Mikrodalga (Türk+İng.)30
  Kontrol Sistemleri30
  Elektroniğe Giriş Laboratuvarı02
  Seçime Bağlı Ders (İTB)30
  6. Yarıyıl
  Sayısal Elekt. Devreleri (Tür+İng.)30
  Devre Sentezi30
  Mikroişlemci Sistemleri (Türk+İng.)30
  Haberleşme Müh. Temelleri40
  Analog Elekt.Devreleri Lab.02
  Ekonomi30
  7. Yarıyıl
  Seçime Bağlı Ders (MT)30
  Seçime Bağlı Ders (MT)30
  Seçime Bağlı Ders (MT)30
  Seçime Bağlı Ders (MT)30
  Seçime Bağlı Ders (İTB)30
  İnkilap Tarihi I20
  8. Yarıyıl
  Seçime Bağlı Ders (MT)30
  Seçime Bağlı Ders (MT)30
  Seçime Bağlı Ders (MT)30
  Seçime Bağlı Ders (MT)30
  İnkilap Tarihi II20
  Bitirme Ödevi 30
   
  SEÇİME BAĞLI DERSLER(MT)
  7. Yarıyıl
  Yarıiletken Elektroniği30
  Çok Geniş Ölçekli Tümdevre Tasarımı I30
  Microelectronic Analog Circuit Design30
  Analog Tümdevreler30
  High Frequency Electronics30
  RF Microelectronics30
  RF Engineering Laboratory03
  Sayısal Sistem Tasarımı30
  Yapay Sinir Ağları30
  Tıp Elektroniğine Giriş30
  Biyolojik İşaretlerin Ol.. ve Alg. Yön.30
  Biyolojik Sistemlerin Model.ve Kontrolü30
  Ses Ötesi ve Tıp Alanındaki Uygulamaları30
  8. Yarıyıl
  Çok Geniş Ölç. Tümdevre Tas. II30
  Microelectronic Analog Sys. Des30
  Mikroelektronik Teknolojisi30
  Endüstriyel Elektronik30
  Communication Electronic Circuits30
  Radyo ve TV Sistemleri30
  İleri Elektronik Laboratuvarı03
  Sayısal Filtreler ve Sistemler30
  Lineer Olmayan Devreler ve Sis.30
  Mühendislik Sistem Analizi30
  Sayısal Sistem Tasarımı Laboratuvarı03
  Biyomedikal Düzenler 30
  Tıp Elektroniği Tasarım İlkeleri30
  Therapeutic Medical Systems30
  Tıp Alanında Kul. Bilg.Des.Düzen.30
  Tıp Elektroniği Laboratuvarı03
   
  TB:Temel Bilimler
  TM:Temel Mühendislik
  MT:Meslek Tasarım
  İTB:İnsan ve Toplum Bilimleri
  Toplam Kredi:150