Elektronik Mühendisliği Lisans Programı


 
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Elektronik mühendisliği, elektronik elemanların fiziği, üretim teknolojisi, elektronik düzen ve sistemlerin çalışma ilkeleri ve tasarımıyla uğraşan bir meslek dalıdır. Bu meslek dalının uygulama alanlarından en önemlileri; tümdevreler, bilgi-işlem sistemleri, biyomedikal enstrümantasyon, endüstriyel süreçlerin elektronik kontrolü, mikroişlemci temelli uygulamalar ve haberleşmedir.

Yukarıda sözü edilen çalışma ve uygulama alanlarında çalışacak bir elektronik mühendisinin, hızla gelişen elektronik endüstrisi ve teknolojisinin yeniliklerine ayak uyduracak bir bilgi birikimi ve bilimsel formasyona sahip olması gerekmektedir. Bu taslak program, böyle bir elektronik mühendisini yetiştirecek bir eğitim planı öngörülerek hazırlanmıştır.

Devreler, elektrik ve elektronik sistemlerin temel yapı bloklarıdır. Sayısal ve analog devreler tümdevre şekline getirilerek mikroelektronik kırmıklara dönüştürülür. Tümdevre teknolojilerindeki hızlı gelişmeler tüm elektronik sistemlere yansıyarak, her çeşit bilgisayar, yüksek performanslı medikal cihazlar, kumanda, kontrol ve haberleşme sistemlerinde bu devrelerin, çok büyük ölçeklerde kullanılmasına neden olmuştur. Çeşitli devrelerin imalat prosesleri ile teori ve tasarımları, alt sistem tasarımları elektronik mühendisliğinin temel konuları arasına girmiştir. Analog ve sayısal tümdevrelerin yapımı, tasarımı, VLSI sistemlerinin bilgisayar destekli tasarımı büyük önem kazanmıştır.

Elektronik elemanlarla sağlanan güç üretimi, deteksiyon, transmisyon kuvvetlendirme ve işaret işleme gibi elektrik elektronik mühendisliğinin temel konularındaki fonksiyonları programda önemle ele alınmaktadır. Bu elemanların teorisi, tasarımları ve integrasyonu elektronik mühendislerinin çalışma alanının çok önemli bir kısmını oluşturur. Yarıiletken düzenler, eleman prosesleri, yarıiletken elektroniği ve bilgisayar destekli tasarım böyle bir programda bulunması gereken temel ders konularıdır. Programda ayrıca bilgisayar, kontrol ve haberleşme mühendisliği kökenli konulara gerektiği kadar yer verilerek, bir elektronik mühendisi için gereken temel kavramların öğretilmesi amaçlanmıştır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler "Elektronik Mühendisi" ünvanını alırlar. ALCATEL, TELETAŞ, BEKO, SIEMENS, NETAŞ, ASELSAN gibi büyük firmalar yanında elektronik sistemlerin tasarımı, üretimi ve bakımı ile uğraşan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında, bilgisayar sektöründe çalışabilirler.

    ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

    1. YarıyılDersUygulama
    Matematik I (Türk+İng)42
    Fizik I32
    Lineer Cebir30
    Genel Kimya32
    İngilizce I30
    Türkçe I20
    Elektronik Mühendisliğine Giriş10
    2. Yarıyıl
    Matematik II (Tür+İng)42
    Fizik II32
    Olasılık ve İstatistik30
    Malzeme30
    Int. to Comp. and Information Sys.12
    İngilizce II30
    Türkçe II20
    3. Yarıyıl
    Diferansiyel Denklemler40
    Elektrik Devre Temelleri30
    Intr. To Scientific and Eng. Comp.30
    İngilizce III30
    Seçime Bağlı Ders (TB)30
    Seçime Bağlı Ders (İTB)30
    4. Yarıyıl
    Elektronik Elemanları (Türk+İng.)30
    Devre ve Sistem Analizi40
    İşaret İşleme30
    Elektromagnetik Alanlara Giriş30
    Seçime Bağlı Ders (TB)30
    5. Yarıyıl
    Analog Elektronik Devreleri40
    Sayısal Sistemlere Giriş 30
    Mikrodalga (Türk+İng.)30
    Kontrol Sistemleri30
    Elektroniğe Giriş Laboratuvarı02
    Seçime Bağlı Ders (İTB)30
    6. Yarıyıl
    Sayısal Elekt. Devreleri (Tür+İng.)30
    Devre Sentezi30
    Mikroişlemci Sistemleri (Türk+İng.)30
    Haberleşme Müh. Temelleri40
    Analog Elekt.Devreleri Lab.02
    Ekonomi30
    7. Yarıyıl
    Seçime Bağlı Ders (MT)30
    Seçime Bağlı Ders (MT)30
    Seçime Bağlı Ders (MT)30
    Seçime Bağlı Ders (MT)30
    Seçime Bağlı Ders (İTB)30
    İnkilap Tarihi I20
    8. Yarıyıl
    Seçime Bağlı Ders (MT)30
    Seçime Bağlı Ders (MT)30
    Seçime Bağlı Ders (MT)30
    Seçime Bağlı Ders (MT)30
    İnkilap Tarihi II20
    Bitirme Ödevi 30
     
    SEÇİME BAĞLI DERSLER(MT)
    7. Yarıyıl
    Yarıiletken Elektroniği30
    Çok Geniş Ölçekli Tümdevre Tasarımı I30
    Microelectronic Analog Circuit Design30
    Analog Tümdevreler30
    High Frequency Electronics30
    RF Microelectronics30
    RF Engineering Laboratory03
    Sayısal Sistem Tasarımı30
    Yapay Sinir Ağları30
    Tıp Elektroniğine Giriş30
    Biyolojik İşaretlerin Ol.. ve Alg. Yön.30
    Biyolojik Sistemlerin Model.ve Kontrolü30
    Ses Ötesi ve Tıp Alanındaki Uygulamaları30
    8. Yarıyıl
    Çok Geniş Ölç. Tümdevre Tas. II30
    Microelectronic Analog Sys. Des30
    Mikroelektronik Teknolojisi30
    Endüstriyel Elektronik30
    Communication Electronic Circuits30
    Radyo ve TV Sistemleri30
    İleri Elektronik Laboratuvarı03
    Sayısal Filtreler ve Sistemler30
    Lineer Olmayan Devreler ve Sis.30
    Mühendislik Sistem Analizi30
    Sayısal Sistem Tasarımı Laboratuvarı03
    Biyomedikal Düzenler 30
    Tıp Elektroniği Tasarım İlkeleri30
    Therapeutic Medical Systems30
    Tıp Alanında Kul. Bilg.Des.Düzen.30
    Tıp Elektroniği Laboratuvarı03
     
    TB:Temel Bilimler
    TM:Temel Mühendislik
    MT:Meslek Tasarım
    İTB:İnsan ve Toplum Bilimleri
    Toplam Kredi:150