Bitirme Tasarım Projeleri

 • EHMB Bitirme Tasarım Projesi (BTP) Esasları (2017 Güz Dönemi Sonrası) [PDF]

2018-2019 Güz Döneminde Mezun Olacak Öğrencilerin Bitirme Projeleri Hakkında ÖNEMLİ DUYURU

* En az 3 en fazla 5 kişilik öğrenci proje grupları oluşturulacaktır. Bir proje grubunun en fazla 2 danışmanı olabilir.
* En az 3 kişilik öğrenci grupları veya Öğretim üyeleri tarafından FORM-1 teslim edilerek bitirme projesi konu önerileri verilecektir. (Son teslim tarihi: 19 Şubat 2018)
Konu önerilerinin değerlendirilmesi sonrasında Bitirme Tasarım Proje Konuları Listesi (19-23 Şubat 2018-Dönemin 3. haftası içinde) ilan edilecektir.
* FORM-2: Bitirme projesi konusu olmayan öğrenciler EHMB tarafından Dönemin 3. haftası içinde (19-23 Şubat 2018 arasında) ilan edilecek proje konuları arasından FORM-2'yi doldurarak tercih yapacaklardır. En az 3 kişilik grup oluşturmamış öğrencilerin de grup oluşturup, mevcut projeye danışman onayı almaları gereklidir. FORM-2 doldurulmadan önce proje konusunu önermiş öğretim üyesi ile görüşülmesi ve onayının sorulması süreci hızlandıracaktır. (Son teslim tarihi: Dönemin 4. haftası sonu: 2 Mart 2018, Cuma)
* Bitirme Proje Konuları-Danışman eşleşmelerinin resmi olarak ilan edileceği tarihte (Dönemin 5. Haftası başı, 5 Mart 2018, Pazartesi) Proje Kayıt Defteri tutulmaya başlanacaktır.
* FORM-3: BTP Proje Önerisi Belgesi (FORM-3 formatında) 8. Hafta Cuma günü mesai bitimine kadar teslim edilecektir. (Son teslim tarihi: 6 Nisan 2018 Cuma, mesai bitimi)
* Bitirme Projesi İlerleme Raporu ve Proje Kayıt Defterinin ilk teslimi 2017-2018 Bahar Dönemi 14. Haftası Cuma günü olacaktır. (Son teslim tarihi: 18 Mayıs 2018 Cuma, mesai bitimi)
* İngilizce Bitirme Tasarım Projesi (EHB/ELE/TEL 492E) dersine kayıt olacak grupların İngilizce belgeleri kullanmaları gereklidir.
* Grup tarafından alınan Bitirme Projeleri için her grup başına sadece 1 belge/1 tez verilmesi gereklidir. Aynı grupta olan öğrencilerin tümü aynı dilde (TR-492 veya EN-492E) bitirme proje dersine kayıt olmalıdır.
* 2018-2019 Güz Döneminde mezun olacak öğrenciler EHB/ELE/TEL 492/492E dersine 2018-2019 Güz Yarıyılında kayıt olacaklardır.


bitirme akış diyagramı dönem 1 image

2017-2018 Bahar Döneminde Mezun Olacak Öğrencilerin EHB 492/EHB 492E Bitirme Projeleri Hakkında ÖNEMLİ DUYURU (27 Kasım 2017)

* Proje Kayıt Defteri, bitirme proje konusu resmi olarak ilan edildiği tarihte tutulmaya başlanacaktır. Ancak, defterin ilk teslimi 2017-2018 Bahar Dönemi 7. Haftası Cuma günü olacaktır.
* İngilizce Bitirme Tasarım Projesi (EHB 492E) yapacak grupların İngilizce belgeleri kullanmaları gereklidir.
bitirme akış diyagramı dönem 1 image


EKLER (EHMB Belgeleri)

 • ✔ EHMB Bitirme Tasarım Projesi (BTP) Esasları (2017 Güz Dönemi Sonrası) [PDF] , [PDF-EN]
 • ✔ FORM 1- BTP Konu Öneri Formu [DOCX] , [PDF] , [DOCX-EN] , [PDF-EN]
 • ✔ FORM 2- BTP Tercih Formu (ÖĞRENCİ BELGESİ) [DOCX] , [PDF] , [DOCX-EN] , [PDF-EN]
 • ✔ FORM 3- BTP Öneri Formu (ÖĞRENCİ BELGESİ) [DOCX] , [PDF] , [DOCX-EN] , [PDF-EN]
 •       =>--✔- Proje Önerisi Hazırlama Kılavuzu (ÖĞR. BELGESİ) [PDF] , [PDF-EN]
 •       =>--✔- Proje Kayıt Defteri (ÖĞRENCİ BELGESİ) [DOCX] , [PDF] , [DOCX-EN] , [PDF-EN]
 •       BTP Öneri Değerlendirme Formu
 • FORM 4- BTP Ara Raporu (ÖĞRENCİ BELGESİ) [DOCX] [PDF]
 •       BTP Ara Rapor Teslim Formu (ÖĞRENCİ BELGESİ) [DOCX] [PDF]
 •       BTP Ara Rapor Değerlendirme Formu
 • ✔ FORM 5- BTP Proje Raporu Şablonu (ÖĞR. BELGESİ) [DOCX] , [PDF] , [DOCX-EN] , [PDF-EN]
 •       BTP Teslim Formu [DOCX] [PDF]
 • FORM 6- BTP Ek Süre Talep Formu [DOCX] [PDF]
 • FORM 7- BTP Proje Teslim ve Kontrol Formu [DOCX] [PDF]
 • FORM 8- BTP Proje Grubu Başarı Değerlendirme Formu (Danışman) [DOCX] [PDF]
 • FORM 9- BTP Sözlü Sınav Başarı Değerlendirme Formu (Sözlü sınav komite üyeleri) [DOCX] [PDF]
 • FORM 10- BTP Sözlü Sınav Başarı Sonuç Formu (Sözlü sınav komite başkanı) [DOCX] [PDF]


2017 Güz Dönemi Öncesi EHMB BTP Belgeleri


Kaynaklar

 1. Bitirme Çalışmasının Alınması, Teslimi ve Sınavı Hakkında İTÜ Senato Esasları