Telekomünikasyon Mühendisliği Lisans Programı


TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLİĞİ

Telekomünikasyon Mühendisliği 21. yüzyıl başında hızla gelişen ve önemi çok artmış bulunan bir mühendislik disiplinidir. Birçok üniversite bu konuda lisans ve yüksek lisans programları açmış bulunmaktadır. Bu programlarda ilk bir yada bir buçuk yıl temel mühendislik dersleri aldıktan sonra öğrenciler yoğun olarak haberleşme ve işaret işleme konularında teori, tasarım ve laboratuvar içeren derslerle eğitilmektedirler. Programlar bilgisayar yazılım ve donanım temellerini içeren derslerle desteklenmektedir.

Bu programı tamamlayan öğrenciler çeşitli kamu ve özel sektör telekomünikasyon sistemleri, işaret işleme ve enformasyon teknolojileri ile ilgili kuruluşlarda sağlam temellere sahip olarak çalışacaklardır. Program haberleşme teorileri, sistemlerin analizi ve tasarımı ile çeşitli telekomünikasyon sistem uygulamalarını ileri ülke üniversitelerinin programlarına benzer biçimde içermektedir. Telekomünikasyon sistem ağları, dağıtım ve iletim linkleri geniş biçimde programa dahil edilmiştir.

Programda öğrencilerin problemleri çözme, hızla değişen teknolojiyi izleyebilme ve gelecek gelişmelere hızla adapte olabilme yeteneklerinin kazandırılması hedeflenmiştir.

Bu mühendislik disiplininde haberin üretimi, dağıtımı ve algılanması esastır. Gönderilen ve algılanan haber analog veya sayısal formdadır. Transmisyon için RF radyolinkler veya metalik ve optik transmisyon hatları kullanılabilir. Bir noktadan çok noktaya veya noktadan noktaya ağlar üzerinden haber transmisyonu yapılır. Ses, veri, görüntü ve TV sistemleri, lokal alan ve diğer bilgisayar haberleşme ağları bu mühendislik disiplininin ana uygulama alanlarıdır. Ayrıca radar ve uzaktan algılama teknikleri önemli işaret işleme uygulamalarıdır.

Haberleşme alanı bilginin iletimi, işlenmesi depolanması ve kullanılması konularını kapsamaktadır. Uygulama alanları içerisinde hücresel telefon sistemleri gibi ses ve veri için hareketli haberleşme sistemlerini; telefon hatlarıyla ses, fax ve veri iletimi için dar bandlı sistemleri; internet uygulamaları için geniş bandlı iletim sistemleri; optik haberleşme sistemleri; uydu haberleşme sistemleri; radar, uzaklık ölçme ve izleme sistemleri; GPS sistemleri gibi navigasyon ve konum belirleme sistemleri yer almaktadır. Optik veri depolama sistemleri (CD, CD-ROM lar, laser diskler, sayısal video diskler) ve manyetik depolama sistemlerinde (yüksek yoğunluklu manyetik diskler ve teypler) yüksek performans elde edilebilmesi için modern haberleşme sistem teknikleri kullanılmaktadır. Hem analog hem de örneklenmiş ve kuantalanmış sayısal işaretlerin analizi ve işlenmesi ile ilgili geniş ve hızla büyüyen bir disiplin olan işaret işlemenin de haberleşme alanında gittikçe artan sayıda uygulamaları bulunmaktadır. Haberleşmenin günümüzde önemi gittikçe artan bir diğer önemli uygulama alanı da uzaktan algılamadır. Bu nedenle elektronik endüstrisinin hızla büyüyen haberleşme sektöründe ihtiyaç duyulan bir mühendis yukarıda belirtilen haberleşme konularında yeterli bilgi ve birikime sahip bir uzman olarak tanımlanabilir. Taslak Program bu amaçlara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler "Telekomünikasyon Mühendisi" ünvanını alırlar. TÜRK TELEKOM, ALCATEL, TELETAŞ, NETAŞ, SIEMENS, TRT, ASELSEN, TELSİM VE TURKCELL gibi GSM firmaları, TÜBİTAK, Sivil ve askeri devlet kuruluşları ile bilgisayar sektörü ve diğer özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler.

TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI
1.Yarıyıl DersUygulama
Mathematics I42
Fizik I32
Lineer Cebir30
Genel Kimya32
İngilizce I30
Türkçe I20
Telekomünikasyon Müh.Giriş10
2.Yarıyıl
Mathematics II42
Fizik II32
Olasılık ve İstatistik30
Int.Com. And Inf. Sys.12
İngilizce II30
Türkçe II20
3. Yarıyıl
Diferansiyel Denklemler40
Seçime Bağlı Ders (TB)30
Elektrik Devre Temelleri (Türk.+İng)30
Malzeme30
Int.Sci. And Comp.Prog.30
Seçime Bağlı İnsan ve Toplum Bilimleri30
4. Yarıyıl
Elektromagnetik Alanlara Giriş30
Elektroniğe Giriş (Türkçe+İng.)30
Analog İşaret İşleme30
VeriYapıları ve Yazılım Prensipleri30
Seçime Bağlı Ders (TB)30
İngilizce III30
5.Yarıyıl
Sayısal İşaret İşleme30
Sayısal Sistemlere Giriş (Türkçe+İng)30
Klavuzlanmış Dalgalar ve Alanlar (Türk+İng)30
Elektronik Devreleri30
Analog Haberleşme30
Seçime Bağlı İnsan ve Toplum Bilimleri30
6.Yarıyıl
Sayısal Sistemler Laboratuvarı02
Sayısal Haberleşme (Türkçe+İng.)30
Sayısal İşaret İşleme Laboratuvarı02
Kontrol Sistemleri30
Ekonomi30
Elektronik Devreleri Laboratuvarı02
Seç.Bağlı Tem. Müh. (EHMB dışı)30
7. Yarıyıl
Temel Haberleşme Laboratuvarı02
Seçime Bağlı Ders (MT)30
Seçime Bağlı Ders (MT)30
Seçime Bağlı Ders (MT)30
Seçime Bağlı Ders (MT)30
Seçime Bağlı Ders (İTB)30
Inkilap Tarihi I20
8.Yarıyıl
Bitirme Ödevi30
Seçime Bağlı Ders (MT)30
Seçime Bağlı Ders (MT)30
Seçime Bağlı Ders (MT)30
Seçime Bağlı Ders (MT)30
İnkilap Tarihi II20
SEÇİME BAĞLI MESLEK TASARIM DERSLERİ
7.Yarıyıl
Mikrodalga Mühendisliği30
Mobil İletişime Giriş30
Haberleşme Teorisi30
Veri Haberleşmesi30
Antenler30
Mikrodalga Sistem ve Anten Lab.03
Yapay Sinir Ağları30
Object Oriented Programming for Com.30
Bağlaşma ve Teletrafik Teorisi30
Mikroişlemci Sistemleri30
Ses ve Konuşma30
Telecommunication System Man. (İTB)30
8.Yarıyıl
Haberleşme Sistemleri30
Sayısal Haberleşme Sistemleri Lab.03
Satellite Com. (Türkçe+İng.)30
Fiberoptic Com. Systems30
Uzaktan Algılama (Türk+İng)30
Radar Sistemleri30
Wireless Com.Networks30
Introduction to Multimedia30
Sayısal Bağlaşma Sistemleri30
Image Processing Fundamentals30
Mikrodalga Radyo Haberleşmesi30
Introduction to Optimization30
Digital Speech Processing30
TB : Temel Bilim
TM: Temel Mühendislik
MT:Meslek Tasarım
İTB: İnsan ve Toplum Bilimleri
Toplam Kredi: 146