Ozan Vahit Altınpınar

Araş.Gör.Müh. (Görev Dönemi: 2015-2018)
   

 

website: http://web.itu.edu.tr/altinpinaro/