Özden Bayır

Araş. Gör. Yük. Müh. (Görev Dönemi: 2013-2018)
   

 

website: https://web.itu.edu.tr/bayiroz/