Ulaş Taşkın

Araş.Gör.Yük.Müh. (Görev Dönemi: 2015-2017)
   

 

website: http://web.itu.edu.tr/taskinu/