Alican Uysal

Araş. Gör. Yük. Müh. (Görev Dönemi: 2013-2018)
   

 

website: http://web.itu.edu.tr/uysala/