Ensar Vahapoğlu

Araş.Gör.Müh.

Oda: 3107

Tel:    +90-212-285-3613 (Sek.)

Faks: +90-212-285-3565

website: http://web.itu.edu.tr/vahapoglu/