İbrahim Yıldırım

Araş. Gör. Müh.

Oda: 3209

Tel:    +90-212-285-3569

Faks: +90-212-285-3565

website: http://web.itu.edu.tr/yildirimib/