Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü


 
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Elektronik mühendisliği, elektronik elemanların fiziği, üretim teknolojisi, elektronik düzen ve sistemlerin çalışma ilkeleri ve tasarımıyla uğraşan bir meslek dalıdır. Bu meslek dalının uygulama alanlarından en önemlileri; tümdevreler, bilgi-işlem sistemleri, biyomedikal enstrümantasyon, endüstriyel süreçlerin elektronik kontrolü, mikroişlemci temelli uygulamalar ve haberleşmedir.

Yukarıda sözü edilen çalışma ve uygulama alanlarında çalışacak bir elektronik mühendisinin, hızla gelişen elektronik endüstrisi ve teknolojisinin yeniliklerine ayak uyduracak bir bilgi birikimi ve bilimsel formasyona sahip olması gerekmektedir. Bu taslak program, böyle bir elektronik mühendisini yetiştirecek bir eğitim planı öngörülerek hazırlanmıştır.

Devreler, elektrik ve elektronik sistemlerin temel yapı bloklarıdır. Sayısal ve analog devreler tümdevre şekline getirilerek mikroelektronik kırmıklara dönüştürülür. Tümdevre teknolojilerindeki hızlı gelişmeler tüm elektronik sistemlere yansıyarak, her çeşit bilgisayar, yüksek performanslı medikal cihazlar, kumanda, kontrol ve haberleşme sistemlerinde bu devrelerin, çok büyük ölçeklerde kullanılmasına neden olmuştur. Çeşitli devrelerin imalat prosesleri ile teori ve tasarımları, alt sistem tasarımları elektronik mühendisliğinin temel konuları arasına girmiştir. Analog ve sayısal tümdevrelerin yapımı, tasarımı, VLSI sistemlerinin bilgisayar destekli tasarımı büyük önem kazanmıştır.

Elektronik elemanlarla sağlanan güç üretimi, deteksiyon, transmisyon kuvvetlendirme ve işaret işleme gibi elektrik elektronik mühendisliğinin temel konularındaki fonksiyonları programda önemle ele alınmaktadır. Bu elemanların teorisi, tasarımları ve integrasyonu elektronik mühendislerinin çalışma alanının çok önemli bir kısmını oluşturur. Yarıiletken düzenler, eleman prosesleri, yarıiletken elektroniği ve bilgisayar destekli tasarım böyle bir programda bulunması gereken temel ders konularıdır. Programda ayrıca bilgisayar, kontrol ve haberleşme mühendisliği kökenli konulara gerektiği kadar yer verilerek, bir elektronik mühendisi için gereken temel kavramların öğretilmesi amaçlanmıştır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler "Elektronik Mühendisi" ünvanını alırlar. ALCATEL, TELETAŞ, BEKO, SIEMENS, NETAŞ, ASELSAN gibi büyük firmalar yanında elektronik sistemlerin tasarımı, üretimi ve bakımı ile uğraşan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında, bilgisayar sektöründe çalışabilirler.

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI
1. YarıyılDersUygulama
Matematik I (Türk+İng)42
Fizik I32
Lineer Cebir30
Genel Kimya32
İngilizce I30
Türkçe I20
Elektronik Mühendisliğine Giriş10
2. Yarıyıl
Matematik II (Tür+İng)42
Fizik II32
Olasılık ve İstatistik30
Malzeme30
Int. to Comp. and Information Sys.12
İngilizce II30
Türkçe II20
3. Yarıyıl
Diferansiyel Denklemler40
Elektrik Devre Temelleri30
Intr. To Scientific and Eng. Comp.30
İngilizce III30
Seçime Bağlı Ders (TB)30
Seçime Bağlı Ders (İTB)30
4. Yarıyıl
Elektronik Elemanları (Türk+İng.)30
Devre ve Sistem Analizi40
İşaret İşleme30
Elektromagnetik Alanlara Giriş30
Seçime Bağlı Ders (TB)30
5. Yarıyıl
Analog Elektronik Devreleri40
Sayısal Sistemlere Giriş 30
Mikrodalga (Türk+İng.)30
Kontrol Sistemleri30
Elektroniğe Giriş Laboratuvarı02
Seçime Bağlı Ders (İTB)30
6. Yarıyıl
Sayısal Elekt. Devreleri (Tür+İng.)30
Devre Sentezi30
Mikroişlemci Sistemleri (Türk+İng.)30
Haberleşme Müh. Temelleri40
Analog Elekt.Devreleri Lab.02
Ekonomi30
7. Yarıyıl
Seçime Bağlı Ders (MT)30
Seçime Bağlı Ders (MT)30
Seçime Bağlı Ders (MT)30
Seçime Bağlı Ders (MT)30
Seçime Bağlı Ders (İTB)30
İnkilap Tarihi I20
8. Yarıyıl
Seçime Bağlı Ders (MT)30
Seçime Bağlı Ders (MT)30
Seçime Bağlı Ders (MT)30
Seçime Bağlı Ders (MT)30
İnkilap Tarihi II20
Bitirme Ödevi 30
 
SEÇİME BAĞLI DERSLER(MT)
7. Yarıyıl
Yarıiletken Elektroniği30
Çok Geniş Ölçekli Tümdevre Tasarımı I30
Microelectronic Analog Circuit Design30
Analog Tümdevreler30
High Frequency Electronics30
RF Microelectronics30
RF Engineering Laboratory03
Sayısal Sistem Tasarımı30
Yapay Sinir Ağları30
Tıp Elektroniğine Giriş30
Biyolojik İşaretlerin Ol.. ve Alg. Yön.30
Biyolojik Sistemlerin Model.ve Kontrolü30
Ses Ötesi ve Tıp Alanındaki Uygulamaları30
8. Yarıyıl
Çok Geniş Ölç. Tümdevre Tas. II30
Microelectronic Analog Sys. Des30
Mikroelektronik Teknolojisi30
Endüstriyel Elektronik30
Communication Electronic Circuits30
Radyo ve TV Sistemleri30
İleri Elektronik Laboratuvarı03
Sayısal Filtreler ve Sistemler30
Lineer Olmayan Devreler ve Sis.30
Mühendislik Sistem Analizi30
Sayısal Sistem Tasarımı Laboratuvarı03
Biyomedikal Düzenler 30
Tıp Elektroniği Tasarım İlkeleri30
Therapeutic Medical Systems30
Tıp Alanında Kul. Bilg.Des.Düzen.30
Tıp Elektroniği Laboratuvarı03
 
TB:Temel Bilimler
TM:Temel Mühendislik
MT:Meslek Tasarım
İTB:İnsan ve Toplum Bilimleri
Toplam Kredi:150