ABET AKREDİTASYONU

ABET EAC


İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı , ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (Engineering Accreditation Commission - EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans programı, 25 İTÜ Lisans programı ( [PDF]) ile beraber, ABET tam akreditasyonu almıştır (18 Ekim 2017 ) .


EHMB ABET Akreditasyonu Duyurusu (ABET.ORG sayfaları) || [PDF]

ABET ders dosyası hazırlama ile ilgili belgeler

Ders dosyalarının hazırlanıp teslim edileceği tarihler:

Her dönem için, takip eden dönemin 2. ders haftası sonuna kadar ilgili ders dosyalarının hazırlanarak teslim edilmesi gerekmektedir.


FAYDALI BAĞLANTILAR