Bitirme Tasarım Projeleri

  • EHMB Bitirme Tasarım Projesi (BTP) Esasları (2017 Güz Dönemi Sonrası) [PDF]
2017 Güz Dönemi Öncesi Bitirme Projeleri websayfası için lütfen buraya tıklayınız.

2020-2021 Güz Döneminde Mezun Olacak Öğrencilerin Bitirme Projeleri Hakkında ÖNEMLİ DUYURU (06 Şubat 2020)

Genel Bilgiler

* 19 Şubat 2020 Çarşamba Günü Saat 1600 - 1630 arasında Güz Dönemi Bitirme Projesi EHMB Öğrencileri için EEF-6309 nolu anfide Bilgilendirme Toplantısı Yapılacaktır.
* 2020-2021 Güz Dönemi Bitirme Projeleri için ninova sayfası açılmıştır. 2020-2021 Güz Döneminde Bitirme Tasarım Projesine kayıt olacak tüm öğrencilerin Ninova sınıfına eklenmesi gereklidir.
2020-2021 Güz Dönemi Bitirme Projeleri Dersi Ninova sınıfına eklenmek için lütfen buraya tıklayarak ninova sınıfına eklenme formunu doldurunuz.
* En az 2 en fazla 3 kişilik öğrenci proje grupları oluşturulacaktır. İstisnai olarak 1 öğrenci ile veya 4 öğrencilik grup ile proje yaptırılmak istenmesi halinde, gerekçe belirten yazılı bir dilekçenin Danışman tarafından EHMB Başkanlığına verilerek onay alınması gereklidir.
* Bir proje grubunun en fazla 2 danışmanı olabilir.
* İngilizce Bitirme Tasarım Projesi (EHB/ELE/TEL 492E/4901E) dersine kayıt olacak grupların İngilizce belgeleri kullanmaları gereklidir.
* Bitirme Projeleri için her aşamada grup başına sadece 1 belge verilmesi gereklidir.
* Aynı grupta olan öğrencilerin tümü aynı dilde (TR-492 veya EN-492E) bitirme proje dersine kayıt olacaklardır.
* Ders ninova sayfası mesaj panosu aracılığıyla da grup arkadaşı bulmak için mesaj yazabilirsiniz.

ÖNEMLİ TARİHLER (2020-2021 Güz Dönemi BTP Projeleri)

  • 21 ŞUBAT 2020 (2. Hafta Sonu) -- FORM-1 Proje Konu Önerisi Teslimi (Danışmanlar veya Öğrenci Grupları tarafından)
  • 28 ŞUBAT 2020 (3. Hafta içinde)-- Proje Konu Önerileri İlanı (bkz. BTP listesi websayfası )
  • 6 Mart 2020 (4. Hafta Sonu)-- FORM-2 Proje Konu Seçimi Başvuruları (Proje seçimi tamamlanmış öğrenciler doğrudan FORM-3 sürecine geçeceklerdir)
  • 9 Mart 2020 (5. Hafta Başı) -- Proje Konusu/Grubu/Danışma Eşleşmelerinin İlanı - Proje Kayıt Defteri Tutulmasına Başlanması
  • 4 Mayıs 2020 (8/?. Hafta İçi)-- FORM-3 Proje Önerisi Teslimi
  • ../../ 2020 (14. Hafta Sonrası)-- Proje Kayıt Defteri Teslimi
#


bitirme akış diyagramı dönem 1 image

2019-2020 Bahar Döneminde Mezun Olacak Öğrencilerin EHB 492/EHB 492E Bitirme Projeleri Hakkında ÖNEMLİ DUYURU (6 Şubat 2020)

* Proje Kayıt Defteri, bitirme proje konusu resmi olarak ilan edildiği tarihte tutulmaya başlanacaktır.
* İngilizce Bitirme Tasarım Projesi (EHB 492E veya EHB 4901E) yapacak grupların İngilizce belgeleri kullanmaları gereklidir.
* Aynı grupta olan öğrencilerin tümü aynı dilde (TR-492 veya EN-492E) bitirme proje dersine kayıt olmalıdır.
* BİTİRME ÇALIŞMASI ÖNŞARTI ( http://www.sis.itu.edu.tr/bitirme_onsart.htm ) sağladığınızı kontrol ediniz.
* Önşartı sağlamadan BTP dersine kayıt olan öğrencilerin ders kaydı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düşürülmektedir.

ÖNEMLİ TARİHLER (2019-2020 Bahar Dönemi BTP Projeleri)

* FORM-4: BTP Ara İlerleme Raporu ve Proje Kayıt defteri son teslim tarihi (Dönemin 8. haftası): 7 Mayıs 2020, Perşembe)
* FORM-5: BTP Son Raporu ve Nihai Proje Kayıt defteri son teslim tarihi (Finallerin ilk günü): .. /.. / 2020, Pazartesi
#
bitirme akış diyagramı dönem 1 image


EKLER (EHMB Belgeleri)2017 Güz Dönemi Öncesi EHMB BTP Belgeleri


Kaynaklar

  1. Bitirme Çalışmasının Alınması, Teslimi ve Sınavı Hakkında İTÜ Senato Esasları