Ersin Alaybeyoğlu

Araş. Gör. Yük. Müh. (Görev Dönemi: 2012-2016)
   

 

website: https://web.itu.edu.tr/ealaybeyoglu/