Mehmet Tükel

Araş. Gör. Yük. Müh. (Görev Dönemi: 2005-2015)
   

 

website: https://web.itu.edu.tr/tukel/